Kacprzak Technologie Bezpieczeństwa

Panel Techniczny

Systemy zasysające w chłodniach i trudnych warunkach pracy

Definicja chłodni

Obiekt służący do przechowywania towarów w niskich temperaturach w celu zachowania ich jakości do czasu wykorzystania. – Chłodnie +10°C -5°C – Mroźnie -5°C -20°C – Mroźnie głębokiego mrożenia poniżej -20°C

Elementy oceny ryzyka polis OC

– rodzaj i konstrukcja komór – adekwatność warunków do przechowywanego towaru – instalacja chłodnicza, sprawność i zabezpieczenia (np. przedskażeniem amoniakiem) – zabezpieczenia przeciwpożarowe – sposób składowania – sposób zapewnienia i kontroli atmosfery – procedury sanitarne Całość prezentacji poniżej: